BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

THÍ NGHIỆM, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ NHÀ MÁY SUMI WIRING HÀ NAM

Bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ là một việc hết sức quan trọng với các nhà máy trong khu công nghiệp. Vì thời gian vận hành liên tục, các thiết bị có thể bị hư hại dần hoặc cần sửa chữa thay thế để lường trước sự cố gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp sản xuất. Nhà máy SUMI WiRING khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam đã tiến hành công việc đó thường niên, bài bản. Etest tự hào đóng khi được hợp tác thực hiện công việc thí nghiệm, bảo dưỡng thường niên cho nhà máy. Hệ thống gồm tủ trung thế, máy biế...

THÍ NGHIỆM, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Định nghĩa/ Define : thí nghiệm định kỳ là tiến hành công việc thí nghiệm thiết bị điện, hệ thống điện định kỳ sau 1 khoảng thời gian (6 tháng, 1 năm, 2 năm…) đánh giá chất lượng thiết bị, hệ thống hiện tại để chủ động đưa ra kế hoạch hoạt động, nâng cấp, sửa chữa phù hợp đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất của đơn vị. Ý nghĩa/ Meaning : việc thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ là công việc khoa học định kỳ nên làm với các trạm biến áp và các nhà máy điện lý do như sau : Hệ thống điện cấp nguồ...