CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN

CUNG CẤP THIẾT BỊ NHẤT THỨ VÀ NHỊ THỨ

1. Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện cho máy cắt như cuộn đóng, cuộn cắt, động cơ lên cót, tiếp điểm phụ, cuộn thấp áp cho các máy cắt ACB 0.4kV, các máy cắt 6.3kV, 24kV, 110kV của Schneider, ABB, Alstom, LS... Với những tủ hợp bộ như SM6, PIX của Schneider khi hỏng hóc máy cắt thay vì thay thế cả tủ chúng tôi có thể xem xét thay thế chỉ máy cắt, hay phụ kiện máy cắt như trên các chủng loại máy cắt : Evolis, SF1.... Vấn đề với các máy cắt này có thể là rò khí SF6 chúng tôi hoàn toà...