TIN TỨC

THÍ NGHIỆM DÃY TỦ 6KV NHÀ MÁY SUPE PHỐT PHÁT LÂM THAO

Supe Phổ Phát Lâm thao là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực hóa chất phất triển cây trồng nông nghiệp. Chúng tôi vinh dự được tham gia gói thí nghiệm đưa vào vận hành hệ thống lưới 6kV vận hành trong nhà máy. Do lịch sử để lại hệ thống 6kV cũ là hệ thống tủ bảng điện do Nga cung cấp, hệ thống cáp hiện tại vẫn đang dùng cáp dầu và đang có kế hoạch nâng cấp thay thế từng bước. Các tủ thay thế là tủ hợp bộ dòng SM6 của Schneider sử dụng hệ thống máy cắt Evolis và role bảo vệ Sepam rất tin...

THÍ NGHIỆM ĐỊNH KỲ TRẠM 110KV XI MĂNG ĐIỆN BIÊN

Là địa phận cực tây của tổ quốc Điện Biên là một tỉnh nghèo của nước ta. Năm 2009 Nhà máy xi măng Điện Biên đưa vào hoạt động với sản lượng điện(12500kVA) gần 1 nửa sản lượng điện của cả tỉnh. vì thế chúng ta thấy vai trò phụ tải lớn của xi măng điện Biên. Được sự đồng ý của công ty CP Xi măng điện biên năm 2014 chúng tôi công ty CP thí nghiệm điện Việt Nam vinh dự được nhận tiến hành thí nghiệm định kỳ bảo dưỡng toàn bộ phần điện của trạm 110kV xi măng Điện Biên.