THÍ NGHIỆM ĐIỆN

THÍ NGHIỆM DỰ ÁN MỚI

Định nghĩa/ Define: thí nghiệm mới là thí nghiệm với các thiết bị điện, các công trình điện chuẩn bị đưa vào vận hành (thí nghiệm sau khi lắp đặt) hoặc thí nghiệm kiểm tra chất lượng của thiết bị trước khi xuất xưởng (thí nghiệm xuất xưởng). Ý nghĩa : đối với mỗi công trình trạm biến áp, nhà máy điện trước khi đưa vào vận hành việc tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng của thiết bị, hệ thống là cực kỳ quan trọng. Tất cả các thiết bị điện và hệ thống điều khiển, bảo vệ, giám sát, đo lường ...

DỊCH VỤ KỸ THUẬT 24/7

Bất kỳ một hệ thống điện nào cũng có thể luôn thường trực nguy cơ sự cố ngẫu nhiên. Để xử lý sự cố 1 cách nhanh nhất, an toàn nhất cần người thực hiện phải am hiểu về hệ thống. Với các đơn vị sản xuất kinh nghiệm hiện có thường chỉ là kinh nghiệm vận hành không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố vì vậy việc tư vấn xử lý sự cố nhanh chóng, an toàn là thực sự cần thiết đối với các nhà máy sản xuất. Vì vậy hiện tại ETEST triển khai dịch vụ 24/7. Bản chất là hỗ trợ kỹ thuật khách hàng ...

CÁC HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Thí nghiệm tủ hợp bộ đóng cắt (Switchgear) - Kiểm tra lắp đặt (Visual installation check) - Thử điện áp tăng cao (Bus Duct/Risers) - Kiểm tra các chức năng (Functional) - Đo điện trở cách điện (Insulation resistance) - Kiểm tra hoạt động của hệ thống thao tác cơ khí (Mechanic check) - Kiểm tra soi phát nhiệt khi mang tải (Infrared Scanning)