Project

Calibration test of Huachang 10MVA hydroelectric power plant

Thủy điện là mảng ưa thích thế mạnh của đội ngũ kỹ thuật Etest. Bời lý do thủy điện có đầy đủ tất cả các phần của một hệ thống điện hoàn chỉnh bảo gồm: phần bảo vệ đường dây, phần bảo vệ máy biến áp, phần bảo vệ, công nghệ máy phát. Do vậy làm thí nghiệm hiệu chình nhà máy thủy điện sẽ mang lại một vùng kiến thức bao la, đầy hấp dẫn. Quá trình làm thí nghiệm hiệu chỉnh một nhà máy thủy điện cũng rất mất thời gian nếu bạn không lắm rõ quy trình lắp đặt, chạy thử, đưa vào vận hành nhà máy thủy điện. Bằng năng lực của mình kết hợp với các chuyên gia cấp hàng Flowel Ấn độ Etest đã thí nghiệm hiệu chỉnh đóng điện thành công nhà máy thủy điện HuaChang 10MVA lên lưới thành công và được sự yêu mến, tín nhiệm rất lớn từ chủ đầu tư. Mọi công việc sau khi hòa lưới thành công Etest có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng khi có bất kỳ sự cố hay trục trặc gì.