Project

Experiment to delete t station 110kv Gian Khau – Ninh Binh

Trong chương trình xóa sơ đồ chữ T các trạm biến áp 110kV của EVN. Etest tham gia thí nghiệm xóa T trạm 110kV Gián Khẩu Ninh Bình. Vì TBA đang cấp điện liên tục cho các phụ tải, Thời gian thực hiện việc xóa T là rất ngắn để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải sau một thời gian ngẵn. Etest đã nỗ lực thực hiện và đã đóng điện thành công trở lại. tuy nhiên ở đây có một kinh nghiệm xin chia sẽ là khi thí nghiệm xong, tất cả các DCL, MC đóng cắt bằng tay tại chỗ, đóng cắt từ hệ thống máy tính, đóng cắt từ hệ thống điều độ B của tỉnh, đóng cắt từ A1 đã test rất tốt. nhưng thực tế khi má DCL-7 ngoài đường dây có điện thực hiện thao tác đóng DCL-7 vào thì khi đến nữa hành trình hồ quang phóng, atomat cấp nguồn cho DCL bị nhẩy. đây là là hiện tượng khá hiếm gặp. bằng kinh nghiệm của mình Etest đã tách từng mạch nguồn và xác định nguyên nhân do phần nguồn cuộn hút chốt liên động của dao tiếp địa -76. Kiểm tra lại mạch thấy cực dương đấu vào dây đỏ, cực âm đầu vào dây đen như tất cả các dao tiếp địa khác trong trạm. và khi thao tác cuộn hút liên động vẫn hoạt động bình thường. Etest phán đoán rằng cuộn hút của dao tiếp đị này thực tế là bi đấu ngược nguồn đỏ phải là âm và xanh phải là dương. sau khi đảo lại test cuộn hút liên động của dao tiếp địa tốt. trả lưới cho vận hành thao tác dao cách ly đóng, mở lại hoạt động bình thường và không bị sự cố nhẩy atomat nguồn khi đóng nữa. Lại một lần nữa thấy rằng việc thí nghiệm là thực sự có giá trị lớn lao khi đưa những thiết bị riêng lẻ vào hệ thống hoạt động một cách trơn tru, an toàn và chính xác.