Project

Handling oil leaks ti 110kv and gas leaks sf6 cb 110 kv – Red River Cement

Nguyên nhân: Mạch dòng của TI do vận hành lâu ngày có thể một vị trí nào đó bị hở mạch dẫn đến điện áp cao sinh ra trên toàn bộ mạch dòng của cuộn bị hở. Do áp tăng dẫn đến sẽ phóng điện tại điểm có cách điện nhỏ nhất với đất, đồng thời sẽ làm TI kêu to hơn so với hoạt động bình thường. ở đây điểm bị phóng là ở ti của TI làm nứt tấm phíp đầu ra nhị thứ TI.

Cách sử lý: vì tấm phíp TI với các loại khác nhau sẽ khác nhau. ở đây Etest đã cung cấp đúng chủng loại phíp cho TI rỉ dầu. để thay phíp đầu tiên phải dùng máy lọc hút dầu toàn bộ TI ra. sau đó thay thế phíp bị hỏng bằng phíp mới và cuối cùng là lọc đổ dầu lại TI để đóng điện bình thường. chú ý vì đã mất một phần dầu do rỉ nên phải bổ xung dầu mới đúng chủng loại cách điện cho TI.