Project

Installation and testing of Mong Duong thermal power plant

Mông Dương là nhà máy nhiệt điện lớn ở khu vực phía bắc. được sự tin tưởng của tổng thầu Huynhdai, Etest đã được hợp tác lắp đặt, thí nghiệm phần thiết bị  trạm 12kV. Với đối tác nước ngoài, phong cách làm việc chuyên nghiệp là một điều hết sức quan trọng. nó thể hiện ở tác phong làm việc, đồng phục, công tác lắp đặt, thí nghiệm bài bản có kế hoạch thời gian và nhân lực rõ ràng.