Dự án

Thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Khe Thơi

Thủy điện Khe Thơi là thủy điện xây dựng trên dòng khe Thơi tại vùng đất xã Lạng Khê, huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thủy điện Khe Thơi có công suất 12 MW với 2 tổ máy hoàn thành năm 2020.

Trong dự án này , Etest đã tiến hành thí nghiệm, hiệu chỉnh toàn bộ các thí bị nhất thứ, nhị thứ thuộc trạm biến áp 110kV thủy điện Khe Thơi, các kỹ sư của chúng tôi đã kết hợp cùng các chuyên gia cung cấp thiết bị kiểm tra hoàn thiện trước khi lắp đặt, cùng tiến hành chạy thử để đưa các thiết bị vào vận hành 1 cách an toàn chính sác nhất.