Dự án

Thí nghiệm, hiệu chỉnh nhà máy điện mặt trời VNCO – Vĩnh Long

Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Điện Mặt Trời VNECO Vĩnh Long (thành viên của Công ty Cổ phần BCG Energy, thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) khởi công ngày 6-11. Tới thời điểm hiện tại, đây là nhà máy điện mặt trời dưới 50 MW có thời gian thi công nhanh nhất Việt Nam.

Trong dự án này, Với tiến độ cực kỳ gấp đơn vị chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị nhất, nhị thứ trạm 110kV nhà máy Điện Mặt Trời VNECO Vĩnh Long, Đo thông số 2 ngăn lộ đường dây 171 và 172 của trạm 110kV nhà máy để hoàn thành đóng điện trước 30/09/2020.