Dự án

Lắp đặt, thí nghiệm Tba 2*45mva-110/6,3kv XM Long Sơn

Xi măng Long Sơn nằm ở địa phận Bỉm Sơn Thanh Hóa. Là nhà máy xi măng mới đưa vào hoạt động nên rất năng động. quy mô nhà máy lớn với 2 máy biến áp 45MVA. Etest là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm trạm biến áp 110/6,3kV cho tổng thầu Sinoma Trung Quốc. Bằng quyết tâm và nỗ lực đội ngũ kỹ sư Etest đã đóng điện thành công trạm biến áp 2*45MVA-110/6,3kV nhà máy xi măng Long Sơn thàng 7 năm 2017. Công trình này đã cho Etest thêm kinh nghiệm làm với với đối tác nước ngoài, nâng cao quản lý đội công trình trong việc lắp đặt, thí nghiệm.