Project

Experiment to calibrate tba 2*63mva-110/6.3kv Xuan Thanh XM

Xi măng Xuân Thành là nhà máy xi măng có công suất lớn nhất khu vực động nam Á, với dây chuyền công nghệ tiến tiến từ Nhật Bản. Etest thật vinh dự và tự hào khi là đối tác trong công việc thí nghiệm trạm biến áp 2*63MVA-110/6,3kV cấp điện cho toàn bộ nhà máy. với hiện trạng nhà máy là 1 máy biến áp 40MVA 2 ngăn lộ đường dây việc nâng cấp lên 2 máy biến áp 63MVA mà không ảnh hưởng nhiều đến công việc sản xuất của nhà máy là một vấn đề hết sức phức tạp với công tác thí nghiệm đảm bảo an toàn, hoạt động tin tương cho hệ thống điện. Bằng kinh nghiệm tham gia nhiều công trình trước đó đã giúp Etest phối hợp với các bên liên quan lên phương án cụ thể, tỷ mỳ để đóng điện an toàn , thành công cho dự án. Giai đoạn 1 thay thế máy 40MVA thành 63MVA thời gian thực hiện trong 3 ngày với khối lượng thay 02 MBA, thay toàn bộ ngăn lộ 131 và nâng cấp ngăn lộ 112 lên thành phân đoạn có máy cắt, DCL, TI đầy đủ. Giai đoạn 2 thêm 01 MBA T2 63MVA và thêm ngăn lộ 132 kèm theo 02 dãy 6,3kV cho hệ thống mới. Việc thí nghiệm trong điều kiện chồng chéo, không được có bất kỳ sai sót dẫn đến việc cắt điện ảnh hưởng đến sản xuất. Etest ơn các đồng nghiệp đã làm việc tận tình có trách nhiệm để đóng điện thành công trạm 110kV xi măng Xuân Thành. Nó cũng mang lại cho Etest kinh nghiệm quý giá khi làm việc với cường độ cao, áp lực và độ chính xác tuyệt đồi như vậy.