Tư vấn kỹ thuật

Thí nghiệm dãy tủ 6kv nhà máy supe phốt phát lâm thao

Supe Phổ Phát Lâm thao là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực hóa chất phất triển cây trồng nông nghiệp. Chúng tôi vinh dự được tham gia gói thí nghiệm đưa vào vận hành hệ thống lưới 6kV vận hành trong nhà máy. Do lịch sử để lại hệ thống 6kV cũ là hệ thống tủ bảng điện do Nga cung cấp, hệ thống cáp hiện tại vẫn đang dùng cáp dầu và đang có kế hoạch nâng cấp thay thế từng bước. Các tủ thay thế là tủ hợp bộ dòng SM6 của Schneider sử dụng hệ thống máy cắt Evolis và role bảo vệ Sepam rất tin cậy. ngày 10-04-2015 sau khi thí nghiệm xong chúng tôi đã cùng với chủ đầu tư đóng điện an toàn dãy tủ 6kV hạng mục : Sửa chữa, thay thế các tủ máy cắt và đo lường 6kV hệ thống 2, trạm 35 kV – xí nghiệp điện, công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa Chất Lâm Thao