Tư vấn kỹ thuật

Thí nghiệm định kỳ trạm 110kv xi măng điện biên

Là địa phận cực tây của tổ quốc Điện Biên là một tỉnh nghèo của nước ta. Năm 2009 Nhà máy xi măng Điện Biên đưa vào hoạt động với sản lượng điện(12500kVA) gần 1 nửa sản lượng điện của cả tỉnh. vì thế chúng ta thấy vai trò phụ tải lớn của xi măng điện Biên. Được sự đồng ý của công ty CP Xi măng điện biên năm 2014 chúng tôi công ty CP thí nghiệm điện Việt Nam vinh dự được nhận tiến hành thí nghiệm định kỳ bảo dưỡng toàn bộ phần điện của trạm 110kV xi măng Điện Biên.